Rynek książki

Czytelnictwo 2014 – mamy lekki wzrost

Co dwa lata Biblioteka Narodowa przygotowuje raport dotyczący czytelnictwa w Polsce. Tegorocznego raportu, z tego co widzę, jeszcze nie ma, ale BN opublikował wczoraj pierwsze dane przy okazji omówienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2014 r.

Według badania TNS Polska dla BN w 2014 r. 41,7% Polaków oświadczyło, iż przeczytało w ciągu roku przynajmniej jedną książkę. Jest to o 2,5% więcej niż w 2012 r. Wzrósł odsetek czytających 1-2 książki z 15,7% do 16,4%, czytających 3-6 książek z 10,8% do 12,3%, a czytających więcej niż 7 książek – z 11,1% do 11,3%. Miło mi należeć do – co prawda minimalnie, ale jednak – powiększającej się mniejszości nałogowców.

Duży wzrost odnotowano w związku z zakupem książek – grono kupujących wzrosło z 29,6% do 40% czytających książki! Zmniejszył się też odsetek osób, które ostatnio przestały czytać – z 47,1% do 34,1%.

BN opublikowała też dane dotyczącego tego, ile kto czyta. Osoby w wieku 15-16 (71% czytających) oraz uczniowie i studenci (73%) stanowią największe grupy czytających regularnie i intensywnie. Dużo czytają też matki z wykształceniem wyższym (80%) – 32% to również czytelnicy intensywni. Często czytają też osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej (54%) oraz mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (ponad 50%).

Najmniej czytają osoby w wieku 60+ (34%), mieszkańcy wsi (34%), rodziny o dochodzie mniejszym niż 2 tys. zł (30%) oraz emerytowani rolnicy (14%).

Miło jest usłyszeć o wzroście zamiast o spadku czytelnictwa – nawet jeśli jest on niewielki. Coś w końcu drgnęło! I dobrze, bo czytanie to świetna zabawa. Teraz czekamy na pełny raport.

W komunikacie efekty realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020 w pierwszym roku jego trwania podsumowano następująco:

Zatrzymanie spadkowego trendu w czytelnictwie – odsetek osób deklarujących czytanie wzrósł o 2,5% Systematyczny wzrost nakładów MKiDN na czytelnictwo – w 2014 r. przeznaczono na ten cel 120 mln zł, to 60% więcej niż w roku poprzednim i prawie 4 razy więcej niż w roku 2011. Milion nowych książek zakupionych dzięki dofinansowaniu MKiDN do prawie 2,5 tys. bibliotek. 90 placówek zmodernizowanych w ramach programu Biblioteka+. 4,6 tys. bibliotekarzy przeszkolonych kosztem 1 mln zł. Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie wsparcia bibliotek szkolnych, 60 nowych Dyskusyjnych Klubów Książki, 78 dotacji na wydawanie wartościowych czasopism kulturalnych, 155 dotacji na dofinansowywanie unikalnych pozycji literatury polskiej i światowej, 131 dzieł do wykupu i upowszechnienia w internecie.

Więcej informacji znajdziecie w komunikacie „Działania na rzecz promocja czytelnictwa” na stronie Biblioteki Narodowej. Tam też przedstawiono plany na 2015 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: