Rynek książki

Czytelnictwo 2014 – mamy lekki wzrost

Co dwa lata Biblioteka Narodowa przygotowuje raport dotyczący czytelnictwa w Polsce. Tegorocznego raportu, z tego co widzę, jeszcze nie ma, ale BN opublikował wczoraj pierwsze dane przy okazji omówienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2014 r.

Według badania TNS Polska dla BN w 2014 r. 41,7% Polaków oświadczyło, iż przeczytało w ciągu roku przynajmniej jedną książkę. Jest to o 2,5% więcej niż w 2012 r. Wzrósł odsetek czytających 1-2 książki z 15,7% do 16,4%, czytających 3-6 książek z 10,8% do 12,3%, a czytających więcej niż 7 książek – z 11,1% do 11,3%. Miło mi należeć do – co prawda minimalnie, ale jednak – powiększającej się mniejszości nałogowców.

Duży wzrost odnotowano w związku z zakupem książek – grono kupujących wzrosło z 29,6% do 40% czytających książki! Zmniejszył się też odsetek osób, które ostatnio przestały czytać – z 47,1% do 34,1%.

BN opublikowała też dane dotyczącego tego, ile kto czyta. Osoby w wieku 15-16 (71% czytających) oraz uczniowie i studenci (73%) stanowią największe grupy czytających regularnie i intensywnie. Dużo czytają też matki z wykształceniem wyższym (80%) – 32% to również czytelnicy intensywni. Często czytają też osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej (54%) oraz mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (ponad 50%).

Najmniej czytają osoby w wieku 60+ (34%), mieszkańcy wsi (34%), rodziny o dochodzie mniejszym niż 2 tys. zł (30%) oraz emerytowani rolnicy (14%).

Miło jest usłyszeć o wzroście zamiast o spadku czytelnictwa – nawet jeśli jest on niewielki. Coś w końcu drgnęło! I dobrze, bo czytanie to świetna zabawa. Teraz czekamy na pełny raport.

W komunikacie efekty realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020 w pierwszym roku jego trwania podsumowano następująco:

Zatrzymanie spadkowego trendu w czytelnictwie – odsetek osób deklarujących czytanie wzrósł o 2,5% Systematyczny wzrost nakładów MKiDN na czytelnictwo – w 2014 r. przeznaczono na ten cel 120 mln zł, to 60% więcej niż w roku poprzednim i prawie 4 razy więcej niż w roku 2011. Milion nowych książek zakupionych dzięki dofinansowaniu MKiDN do prawie 2,5 tys. bibliotek. 90 placówek zmodernizowanych w ramach programu Biblioteka+. 4,6 tys. bibliotekarzy przeszkolonych kosztem 1 mln zł. Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie wsparcia bibliotek szkolnych, 60 nowych Dyskusyjnych Klubów Książki, 78 dotacji na wydawanie wartościowych czasopism kulturalnych, 155 dotacji na dofinansowywanie unikalnych pozycji literatury polskiej i światowej, 131 dzieł do wykupu i upowszechnienia w internecie.

Więcej informacji znajdziecie w komunikacie „Działania na rzecz promocja czytelnictwa” na stronie Biblioteki Narodowej. Tam też przedstawiono plany na 2015 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *